Chopin album I

Chopin album I copy

CHOPIN

1  Ballade No. 1 in G minor, Op. 23

2  Ballade No. 2 in F major, Op. 38

3  Ballade No. 3 in A Flat major, Op. 47

4  Ballade No. 4 in F minor, Op. 52

5  Fantaisie in F minor, Op. 49

6  Barcarolle in F sharp major, OP 60 


© David Campignon  2022 / Campitech Paris